To, co naprawdę ważne - Twój przewodnik do dyrektywy ErP w sprawie ekoprojektu

Dobrze poinformowani i gotowi do działania z marką Wolf

 •  
  Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) - przegląd wymagań technicznych i dotyczących oznakowania.
 • Lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki - wszystko zaczęło się od białego AGD w latach 90-tych. Dzisiaj również inne urządzenia energochłonne, takie jak telewizory, oświetlenie a nawet odkurzacze opatrywane są europejską etykietą efektywności energetycznej ErP, „ErP” oznacza Energy related Products, czyli produkty związane z energią.

  Obecnie minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla rozwiązań energooszczędnych (dyrektywa w sprawie ekoprojektu) zostają określone również dla producentów kotłów jedno- i wielofunkcyjnych, przepływowych ogrzewaczy wody oraz pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

  Ta obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej dyrektywa oraz związane z nią etykiety mają na celu wsparcie konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię prywatną, jak również przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

  Partnerzy handlowi, inżynierowie, handlowcy i instalatorzy są zobowiązani do zawarcia danych liczbowych dotyczących efektywności energetycznej w swoich ofertach dla klientów, w postaci specyfikacji danych i etykiet efektywności energetycznej.


Obowiązki producenta:

 • Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) i etykieta efektywności energetycznej

  Których produktów dotyczy dyrektywa ErP??


  • Odnośnie produktów takich jak kotły i pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej o mocy do 400 kW oraz zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 2000 l, Komisja Europejska postanowiła, że od dnia 26 września 2015 r. producenci mogą sprzedawać wyłącznie urządzenia spełniające nowe minimalne wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska. Producenci zobligowani są potwierdzić zgodność z dyrektywami za pomocą oznaczenia CE.

    

   Dotyczy to następujących kategorii produktów:

   • Kotły jednofunkcyjne
   • Kotły wielofunkcyjne (centralne ogrzewanie i podgrzewanie c.w.u.)
   • Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
   • Całe systemy obejmujące kotły jednofunkcyjne lub kotły wielofunkcyjne, regulatory temperatury i instalacje solarne
   • Kocioł wielofunkcyjny (typ B1) < 30 kW jako zamiennik w budynku mieszkalnym (patrz składana strona na końcu broszury)
   • Urządzenia generujące ciepło o mocy do 70 kW i pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 l muszą być zaopatrzone w specyfikacje danych i etykietę efektywności energetycznej

    

    

    

  • Nie dotyczy ona:

   • Kotłów opalanych biomasą
   • Systemów grzewczych zasilanych gazem, parą lub powietrzem
   • Kogeneracyjnych bloków energetycznych (CHP) o maksymalnej mocy wytwórczej energii elektrycznej wynoszącej 50 kW i większych
   • Kotłów jednofunkcyjnych o mocy przekraczającej 400 kW, pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności przekraczającej 2000 l

    

    

    

Obowiązki sprzedawców detalicznych i kontrahentów

 • Co to oznacza dla naszych partnerów handlowych, inżynierów, handlowców i kontrahentów?

  Sprzedaż, ekspozycja i reklama


  • Począwszy od 26.09.2015 r., producenci nie będą mogli sprzedawać większości kotłów bez kondensacji o mocy do 400 kW. Zalecane zamienniki dla tych produktów można znaleźć na stronie 14. Wyjątek: Kotły, które partnerzy handlowi, handlowcy i instalatorzy będą nadal mieli na stanie po 26.09.2015 r. będą mogły być sprzedawane i instalowane bez ograniczeń czasowych.

   Kotłów bez wysokosprawnych [HE] pomp nie będzie można sprzedawać po 01 sierpnia 2015r.

   Podobnie, pomp innych niż wysokosprawnych również nie będzie można sprzedawać po 08.01.2015 r.

   Nowe produkty muszą być oznakowane

   Etykietę efektywności energetycznej należy umieścić na przedniej części urządzenia w jego widocznym miejscu. Gdy są one sprzedawane przez kontrahenta lub instalatora, specyfikację danych oraz etykietę efektywności energetycznej należy zawrzeć w ofercie przedstawianej klientowi końcowemu. Uwaga: Naruszenia podlegają karze grzywny.

   Również sprzedaż całego systemu, np. połączenia kotła kondensacyjnego z instalacją solarną, wymaga nie tylko oznakowania poszczególnych elementów na ekspozycji lub  w ofercie cenowej, ale także specjalnej etykiety dla systemu jako całości.

 • Efektywność w skrócie

  Co widnieje na etykiecie ErP urządzenia?


  • Etykieta ErP dla kotłów jednofunkcyjnych pokazuje kategorię efektywności w skali od A++ do G (do D dla pomp ciepła, od A do G dla zasobników ciepłej wody użytkowej). W sierpniu 2019 r. wprowadzona zostanie bardziej rygorystyczna skala od A+++ do D oraz od A+ do G dla zasobników ciepłej wody użytkowej. Etykieta dla (niskotemperaturowych) pomp ciepła zawiera również informacje o strefie klimatycznej.

    

   Dodatkowo zawarte są informacje dotyczące poziomu mocy akustycznej i mocy grzewczej.

    

   Jeżeli etykieta przeznaczona jest dla wielofunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wówczas zawiera kategorię efektywności obu funkcji.

    

   Wszystkie dostarczane produkty podlegające powyższym przepisom Wolf zaopatrzy w etykietę i specyfikację danych, których partnerzy handlowi, handlowcy i kontrahenci muszą używać do oznaczania naszych produktów. Oficjalnego oznakowania nie można stosować przed 26.09.2015 r. Przewidziany zostanie trzymiesięczny okres przejściowy.

    

   Nasz serwis: Wszystkie dokumenty zostaną udostępnione naszym partnerom do pobrania ze strony www.wolf-polska.pl.

 • Precyzja i niezawodność z jednego źródła

  Przewaga dostawcy systemów Wolf: etykieta całego systemu 


  • Podobnie jak w przypadku etykiety urządzenia, każda oferta cenowa dla całego systemu musi określać swoją kategorię efektywności energetycznej. Należy wyraźnie wyeksponować etykietę i wypełnioną specyfikację danych. Nawet kocioł z jednostką sterującą kwalifikuje się do miana „całego systemu”.


   Ten aspekt oznakowania będzie obowiązkiem naszych partnerów sprzedaży, handlowców lub kontrahentów.


   Jako dostawca systemów ogrzewania, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz solarnych, Wolf sprawia, że opracowanie niezbędnych danych liczbowych i etykiet dla całych systemów staje się szczególnie łatwe. Oferujemy Państwu specyfikacje danych i etykiety w pakietach wstępnie skonfigurowanych przez Wolf (w tym całą dokumentację dla poszczególnych składników).

  • Oznacza to, że przy sporządzaniu oferty cenowej dla systemu można od razu wygenerować odpowiednie specyfikacje danych i etykiet.

   Takie rozwiązanie pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, który w innym przypadku poświęcony by był na czasochłonne analizy towarzyszące łączeniu systemów.


   Oczywiście nadal posiadacie Państwo elastyczność w wyborze kombinacji urządzeń przy planowaniu systemów Wolf dostosowanych do potrzeb klientów. Zadba o to nowy portal Wolf, dedykowany ErP. Dzięki portalowi, w krótkim czasie będzie można stworzyć odpowiednią połączoną etykietę systemową dla proponowanego systemu Wolf. Nie ma nic prostszego i bardziej niezawodnego.

   Wolf ErP - etykiety dla zestawów


  • Podsumowanie:
    

   Trzy opcje obliczeń ErP dla systemów

    

   1. Samodzielne, ręczne wykonanie obliczeń przy użyciu specyfikacji danych lub dostępnego na rynku oprogramowania ErP

   2. Skorzystanie z gotowych pakietów Wolf

   • Wszystkie dokumenty, kompletne i dostępne od ręki
   • Brak nakładów oprogramowania
   • 5-letnia gwarancja dla systemu

   3. Wykonanie obliczeń dla systemu Wolf przy pomocy portalu internetowego Wolf dedykowanemu ErP

   • Obliczenia dla wszystkich systemów Wolf
   • Brak nakładów oprogramowania
   • 5-letnia gwarancja dla systemu

Nadchodzi koniec urządzeń bez kondensacji.

 • Naprawić? Wymienić? Przerobić?

  • OW ciągu najbliższych miesięcy należy dokonać przeglądu instalacji swoich klientów. Które z urządzeń bez kondensacji Państwa klientów wymagają naprawy lub wymiany ze względu na zużycie.

   Wprowadzenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu oznacza również, że prawie wszystkie urządzenia bez kondensacji firmy Wolf zostaną wycofane z naszej oferty.

    

   Serwis i naprawa

   Po wskazanym terminie będzie jednak nadal istniała możliwość korzystania z istniejących systemów. Ważne jest zatem regularne serwisowanie tych urządzeń – o czym należy przekonywać swoich klientów.

    

   Wymiana

   Szczególnie w blokach mieszkalnych wskazane jest sprawdzenie wszystkich urządzeń bez kondensacji i dokonanie wymiany poszczególnych „starzejących się” modeli. Należy pamiętać, że urządzenie bez kondensacji i urządzenie kondensacyjne nie mogą być zainstalowane razem do jednego, zbiorczego przewodu kominowego.

    

   Gotowe rozwiązanie na przyszłość

   Kotły kondensacyjne Wolf z technologią BlueStream® wychodzą naprzeciw wymaganiom dyrektywy ErP, dzięki minimalnemu zużyciu energii i niewielkim wymaganiom serwisowym. Jest to inwestycja, która się opłaca: silny atut dla klientów prywatnych i atrakcyjna przewaga konkurencyjna dla sektora wynajmu i wspólnot mieszkaniowych.

    

Gotowi na ErP? - Istotne fakty: 

 • Termin 26.09.2015 r.: Do tego czasu systemy grzewcze o mocy do 70 kW i zasobniki ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 l muszą być zaopatrzone w nową etykietę efektywności energetycznej 
 • Stopniowe wycofywanie kotłów bez kondensacji do 400 kW
 • Proste oznakowanie ErP dla całych systemów dzięki pakietom systemowym Wolf oraz portalowi internetowemu Wolf dedykowanemu ErP 
 • Modernizacja lub wymiana starych urządzeń do tego terminu