Urządzenia osuszające Wolf KG Top

To komfort oraz niezawodna ochrona substancji budynku.

  • Odpowiednia wilgotność powietrza jest warunkiem zdrowego klimatu w pomieszczeniu. Jednak również substancja budynku źle znosi brak regularnego odprowadzania wilgoci z powietrza.  Wolf KG Top to wyjątkowo wydajne, łatwe w konserwacji i higieniczne rozwiązanie w zakresie techniki klimatyzacyjnej. Na bazie tego typoszeregu urządzeń, firma Wolf oferuje wykonania zaprojektowane specjalnie do osuszania obiektów basenowych.

  • W przeciwieństwie do większości innych budynków, w krytych pływalniach odbywa się ciągłe, znaczne wyparowywanie wody. Zadaniem urządzeń KG Top jest redukcja i regulacja wilgotności powietrza w celu zapobiegania uszkodzeniom budynku.