Centrale KG Kompakt

Kompaktowe urządzenia KG z odzyskiem ciepła są przeznaczone do kontrolowanej wentylacji i klimatyzacji nowoczesnych obiektów.

  • Przepisy dotyczące energooszczędności i higieny powietrza w budynkach zaostrzają również wymagania techniczne i higieniczne stawiane instalacjom wentylacyjnym. Kompaktowe urządzenia z serii KG z odzyskiem ciepła dostarczają do pomieszczeń świeże, przefiltrowane powietrze w odpowiedniej, regulowanej ilości.     
  • Jednocześnie zasysają z pomieszczenia odpowiednią ilość powietrza zużytego, zawierającego CO2 i odprowadzają je na zewnątrz.     
  • Aby zminimalizować straty energii, z powietrza zużytego pobierane jest ciepło, które następnie poprzez zintegrowany rekuperator jest przekazywane do zimnego powietrza nawiewanego, w celu jego wstępnego podgrzania.     
  • W ten sposób obniżają się koszty energii pierwotnej w instalacji grzewczej. Wysoką wydajność energetyczną odzwierciedla korzystny współczynnik specyficznej mocy wentylatora (SFP).     
  • Kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna ze zintegrowanym rekuperatorem obrotowym lub alternatywnie, w zależności od wielkości, z wysokowydajnym wymiennikiem przeciwprądowym lub wymiennikiem krzyżowym z odpornego na korozję stopu aluminium.
  • Kompaktowe wymiary, wydajność do 10.000 cm/h, zewnętrzny spręż dyspozycyjny do 500 Pa.     
  • Urządzenie jest okablowane, przygotowane do szybkiego i nieskomplikowanego uruchomienia.     
  • Wyłącznik główny gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych i napraw.     
  • To urządzenie cechuje zintegrowana z centralą szafa sterownicza z elementami regulacji i sterowania, a także panel sterujący luzem (możliwość zdalnego sterowania).     
  • Jego zaletą jest też dowolne przyporządkowanie przewodu nawiewnego i wywiewnego oraz ewentualne dodatkowe podłączenie nagrzewnic i chłodnic - na zamówienie.

Dostępne do pobrania:

Deklaracja zgodności WE