Energia i ciepło własnej produkcji - bloki energetyczne (BHKW)

 • Elektrociepłownia blokowa składa się przede wszystkim z silnika spalinowego, generatora i wymienników ciepła. 

  Jako energię pierwotną elektrociepłownia blokowa może wykorzystywać gaz ziemny, gaz gnilny lub biogaz. Silnik spalinowy, gazowy silnik o zapłonie iskrowym, napędza generator, który przetwarza część zastosowanej energii na energię elektryczną. Energia elektryczna jest oddawana do sieci lub bezpośrednio do dostawcy energii. 

  Budowa wszystkich elektrociepłowni blokowych BHKW firmy Wolf jest identyczna: Rama wykonana z profili stalowych tworzy zespół wymienników ciepła z podłączeniami dla obiegu grzewczego zasilającego i powrotnego, spalin i paliwa. W zespole tym znajdują się: wymiennik płytowy jako chłodnica wody chłodzącej silnika, wymiennik płaszczowo-rurowy jako wymiennik ciepła spalin oraz instalacja oczyszczania spalin.

 • Elektrociepłownia blokowa osiąga sprawność ok. 90%, tzn. do 90% zastosowanej energii pierwotnej jest przekształcane w energię elektryczną i ciepło.

  Po uwzględnieniu ciepła promieniowania wartość ta wzrasta nawet do ok. 95%. Sprawność elektrowni konwencjonalnej wynosi natomiast między 30 a 40%. Te liczby mówią same za siebie.


Liczby i dane:

  • moc elektryczna: 35-800 kW,
  • moc cieplna: 55-954 kW,
  • gaz ziemny, biogaz i gaz gnilny,
  • sprawność do 90%,
  • redukcja emisji CO2 o ok. 65% w porównaniu z elektrowniami
  • osobny obieg wody chłodzącej, oddzielony od pozostałego obiegu ogrzewania,
  • rozdzielnia sterująca umożliwia w pełni automatyczną pracę nie wymagającą ciągłego nadzoru.