Powietrzno-wodne pompy typu Split 

  • Powietrzno-wodne pompy ciepła typu Split firmy Wolf pozwalają na uzyskanie do 80% energii cieplnej dzięki wykorzystaniu darmowej energii ze środowiska.
  • Dzięki zastosowaniu powietrzno-wodnej pompy ciepła typu Split firmy Wolf możemy się aktywnie przyczynić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i dwutlenku węgla.
  •  Pompy typu Split mają zastosowanie w trybach grzania, chłodzenia i c.w.u.
  • Zastosowanie pompy typu Split nie powoduje utraty powierzchni cennej mieszkalnej, w innych przypadkach przeznaczanej na pomieszczenia kotłowni czy składu paliwa.
  • Brak konieczności budowania komina czy też systemu wylotu spalin.
  • Pełna integracja z systemem regulacji firmy Wolf.

BWL-1S

Moduł wewnętrzny z wbudowaną grzałką i  moduł zewnętrzny, który zapewnia monowalentne pokrycie całego zapotrzebowania na energię cieplną obiektu. 

BWL-1SB

Moduł wewnętrzny bez elementu ogrzewania elektrycznego oraz moduł zewnętrzny dla pracy w trybie biwalentnym z zewnętrznym źródłem ciepła.